มี 3 หลักสูตรInternational relationsระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากThe University of Nottingham Malaysia Campus

malaysia

942

5

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

MA in International Relations

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 3 กุมภาพันธ์ 2020

RM55,200.00 (403,628 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

MPhil/MRes in Politics, History Development and International Relations

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, กุมภาพันธ์ 2020

RM41,900.00 (306,377 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Politics, History Development and International Relations

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, กุมภาพันธ์ 2020

RM41,900.00 (306,377 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้