เรียนต่อ มาเลเซีย ที่ UOW Malaysia KDU

malaysia

843

10

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BA (Hons) in Interior Architecture

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Accountancy (Hons)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - 28 พฤษภาคม 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) Business Management

เข้าชม83ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 พฤษภาคม 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

RM23,950.00 (฿ 181,711) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) in International Culinary Arts

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 พฤษภาคม 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

RM28,060.00 (฿ 212,894) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Hons) in International Hotel and Tourism Management

เข้าชม59ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน, กันยายน 2021

RM30,040.00 (฿ 227,916) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) in Media Production

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 พฤษภาคม 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

RM24,581.66 (฿ 186,504) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) in New Media and Advertising

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน, กันยายน 2021

RM19,566.66 (฿ 148,454) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Hons) in Public Relations

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 พฤษภาคม 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

RM23,681.66 (฿ 179,675) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Computer Science (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 พฤษภาคม 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

RM24,665.00 (฿ 187,136) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Computer Science (Hons) in Computer and Network Technology

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 พฤษภาคม 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

RM25,358.33 (฿ 192,396) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Culinary Management (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2021

RM35,883.00 (฿ 272,248) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Hospitality Management (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2021

RM35,883.00 (฿ 272,248) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ UOW Malaysia KDU

UOW Malaysia KDU มีทางเลือกการเรียนในหลากหลายอุตสาหกรรมและจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยทักษะต่างๆเพื่อรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง

  • หนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของมหาวิทยาลัย Wollongong ออสเตรเลีย
  • ทางเลือกการเรียนอันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
  • นักศึกษาจะได้เรียนในวิทยาเขตอันทันสมัย
  • มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ