ทั้งหมดที่ KDU Penang University College มาเลเซีย

null

647

7

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BA (Hons) Business Management

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020, 17 มิถุนายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

BA (Hons) in Interior Architecture

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020, 17 มิถุนายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Accountancy (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020, 17 มิถุนายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) in Communication and Public Relations

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020, 17 มิถุนายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) in International Culinary Arts

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (2 YEARS WITH DIPLOMA ENTRY)

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020, 17 มิถุนายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) in International Hotel and Tourism Management

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (2 YEARS WITH DIPLOMA ENTRY)

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020, 17 มิถุนายน 2020

RM26,803.33 (196,383 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) in Media Production

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020, 17 มิถุนายน 2020

RM24,963.33 (182,901 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) in New Media and Advertising

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020, 17 มิถุนายน 2020

RM19,566.66 (143,361 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Computer Science (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020, 17 มิถุนายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Computer Science (Hons) in Computer and Network Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020, 17 มิถุนายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Information Systems (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020, 17 มิถุนายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Electrical and Electronic Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020, 17 มิถุนายน 2020

RM27,595.00 (202,183 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

KDU Penang University College เป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภาคเหนือด้วยคะแนน 6 ดาว

  • เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปีนัง มาเลเซีย
  • เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย
  • มีทุนการศึกษาและทุนช่วยเหลือด้านการเงิน
  • ปฏิบัติตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์