มี 7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากUOW Malaysia KDU Penang University College

malaysia

855

11

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Science (Hons) Electrical and Electronic Engineering

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 พฤษภาคม 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

RM28,449.33 (฿ 216,929) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Mechatronics Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 พฤษภาคม 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

RM29,058.00 (฿ 221,570) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Diploma in Electric and Electronic Engineering (Microelectronics)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Electrical and Electronic Engineering (Mechatronics)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 28 พฤษภาคม 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation in Science

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

RM19,540.00 (฿ 148,994) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science (Engineering)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy (Engineering)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 6 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้