มี 7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากKDU Penang University College

malaysia

797

13

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (Hons) Electrical and Electronic Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020, 17 มิถุนายน 2020

RM27,595.00 (201,286 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Mechatronics Engineering

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 มกราคม 2020, 17 มิถุนายน 2020

RM27,430.00 (200,083 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Diploma in Electric and Electronic Engineering (Microelectronics)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2020, 8 เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Electrical and Electronic Engineering (Mechatronics)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2020, 8 เมษายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Foundation in Science

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

RM19,540.00 (142,531 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (Engineering)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 2 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Engineering)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 6 YEARS

เริ่มเรียน - 2 มกราคม 2020, 1 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

KDU Penang University College เป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภาคเหนือด้วยคะแนน 6 ดาว

  • เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปีนัง มาเลเซีย
  • เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย
  • มีทุนการศึกษาและทุนช่วยเหลือด้านการเงิน
  • ปฏิบัติตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์