มี 12 หลักสูตรหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับจากUOW Malaysia KDU Penang University College

malaysia

961

14

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Cambridge A-Level

เข้าชม12ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม, มิถุนายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Accounting

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021, 31 มีนาคม 2021, 28 พฤษภาคม 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

RM22,925.00 (฿ 171,711) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Business

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021, 31 มีนาคม 2021, 28 พฤษภาคม 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

RM22,735.00 (฿ 170,287) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Computer Studies

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS 4 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Digital Animation

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS 6 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Electric and Electronic Engineering (Microelectronics)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Electrical and Electronic Engineering (Mechatronics)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021, 31 มีนาคม 2021, 28 พฤษภาคม 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Hotel Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS 6 MONTHS - 2 YEARS 8 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Interior Design

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS 6 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in International Hotel Management

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Mass Communication

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS 4 MONTHS

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021, 31 มีนาคม 2021, 28 พฤษภาคม 2021, 12 กรกฎาคม 2021, 10 กันยายน 2021, 25 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Professional Chef Training

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS 4 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้