ทั้งหมดที่ Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) มาเลเซีย

null

3127

41

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Accounting (Hons)

เข้าชม221ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM15,512.50 (113,657 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) Digital Animation

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,983.33 (131,760 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) English Education

เข้าชม92ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,166.66 (125,777 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) English Language

เข้าชม107ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,266.66 (126,509 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) Game Design

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM18,100.00 (132,615 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Hons) Graphic Design and Multimedia

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM18,066.66 (132,371 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Building and Property Management (Hons)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM18,383.33 (134,691 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons)

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,766.66 (130,173 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) Banking and Finance

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,766.67 (130,173 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) Entrepreneurship

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,766.67 (130,173 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) Retail Management

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,766.67 (130,173 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Commerce (Hons) Accounting

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM18,533.33 (135,790 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) เป็นมหาวิทยาลัยในอันดับที่ 99 ของเอเชียประจำปี 2018 ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE)

  • ประกอบไปด้วย 2 วิทยาเขต: Kampar และ Sungai Long
  • เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับการจ้างงาน
  • มีหลักสูตรการฝึกงานควบคู่กับการเรียน
  • อัตราการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ภายใน 6 เดือนอยู่ที่ 95%