มี 18 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากUniversiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

3438

20

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (Hons) Applied Mathematics with Computing

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM18,183.33 (139,135 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Biochemistry

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM19,083.33 (146,022 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Biomedical Science

เข้าชม17ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM18,185.71 (139,153 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Biotechnology

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM19,050.00 (145,767 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Chemistry

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM19,083.33 (146,022 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Environmental, Occupational Safety and Health

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM16,050.00 (122,811 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Food Science

เข้าชม9ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM19,083.33 (146,022 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Microbiology

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM19,050.00 (145,767 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Physics

เข้าชม11ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM18,716.67 (143,216 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Statistical Computing and Operations Research

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM18,150.00 (138,880 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Foundation in Science

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM16,950.00 (129,698 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Environmental Technology By Coursework

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019

RM26,600.00 (203,538 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) เป็นมหาวิทยาลัยในอันดับที่ 99 ของเอเชียประจำปี 2018 ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE)

  • ประกอบไปด้วย 2 วิทยาเขต: Kampar และ Sungai Long
  • เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับการจ้างงาน
  • มีหลักสูตรการฝึกงานควบคู่กับการเรียน
  • อัตราการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ภายใน 6 เดือนอยู่ที่ 95%