มี 18 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากUniversiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

4256

50

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (Hons) Applied Mathematics with Computing

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM18,183.33 (143,861 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Biochemistry

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM19,083.33 (150,982 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Biomedical Science

เข้าชม22ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3.5 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM18,185.71 (143,880 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Biotechnology

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM19,050.00 (150,718 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Chemistry

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM19,083.33 (150,982 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Environmental, Occupational Safety and Health

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019

RM16,050.00 (126,983 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Food Science

เข้าชม10ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM19,083.33 (150,982 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Microbiology

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM19,050.00 (150,718 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Physics

เข้าชม11ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM18,716.67 (148,081 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Statistical Computing and Operations Research

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM18,150.00 (143,597 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Foundation in Science

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM16,950.00 (134,103 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Environmental Technology By Coursework

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM26,600.00 (210,451 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UTAR เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงของมาเลเซีย นับแต่ก่อตั้ง สถาบันแห่งนี้ผลิตบัณฑิตมาแล้วมากกว่า 52,000 คน

  • ระดับท็อป 600 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2018
  • ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดยสำนักงานคุณวุฒิการศึกษามาเลเซีย
  • ติดท็อป 260 ของเอเชีย จัดอันดับโดย QS University Ranking 2018
  • เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมทั่วโลกมากกว่า 280 แห่ง