มี 21 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากUniversiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

3438

20

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Accounting (Hons)

เข้าชม220ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM15,512.50 (118,699 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons)

เข้าชม27ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM17,766.66 (135,947 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) Banking and Finance

เข้าชม21ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM17,766.67 (135,947 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) Entrepreneurship

เข้าชม9ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM17,766.67 (135,947 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (Hons) Retail Management

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM17,766.67 (135,947 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Communication (Hons) Advertising

เข้าชม8ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM18,016.67 (137,860 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Communication (Hons) Public Relations

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM17,933.33 (137,222 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Corporate Communications (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM18,016.67 (137,860 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Finance (Hons)

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM17,766.67 (135,947 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of International Business (Hons)

เข้าชม9ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM18,400.00 (140,793 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Marketing (Hons)

เข้าชม8ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM17,766.67 (135,947 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Actuarial Science

เข้าชม8ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM18,116.67 (138,625 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) เป็นมหาวิทยาลัยในอันดับที่ 99 ของเอเชียประจำปี 2018 ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE)

  • ประกอบไปด้วย 2 วิทยาเขต: Kampar และ Sungai Long
  • เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับการจ้างงาน
  • มีหลักสูตรการฝึกงานควบคู่กับการเรียน
  • อัตราการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ภายใน 6 เดือนอยู่ที่ 95%