มี 18 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากUniversiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

3438

20

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering (Hons) Biomedical Engineering

เข้าชม14ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM16,300.00 (124,724 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Chemical Engineering

เข้าชม9ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM16,300.00 (124,724 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Civil Engineering

เข้าชม8ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM16,300.00 (124,724 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Electrical and Electronic Engineering

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM16,250.00 (124,342 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Electronic and Communications Engineering

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM16,250.00 (124,342 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Electronic Engineering

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM16,300.00 (124,724 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics (Computer Networking)

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM16,212.50 (124,055 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Environmental Engineering

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM16,337.50 (125,011 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Industrial Engineering

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM16,250.00 (124,342 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Materials and Manufacturing Engineering

เข้าชม10ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM16,300.00 (124,724 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical Engineering

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM16,300.00 (124,724 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Mechatronics Engineering

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM16,250.00 (124,342 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) เป็นมหาวิทยาลัยในอันดับที่ 99 ของเอเชียประจำปี 2018 ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE)

  • ประกอบไปด้วย 2 วิทยาเขต: Kampar และ Sungai Long
  • เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับการจ้างงาน
  • มีหลักสูตรการฝึกงานควบคู่กับการเรียน
  • อัตราการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ภายใน 6 เดือนอยู่ที่ 95%