มี 18 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากUniversiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

4256

50

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering (Hons) Biomedical Engineering

เข้าชม13ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM16,300.00 (128,961 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Chemical Engineering

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM16,300.00 (128,961 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Civil Engineering

เข้าชม8ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM16,300.00 (128,961 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Electrical and Electronic Engineering

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM16,250.00 (128,565 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Electronic and Communications Engineering

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM16,250.00 (128,565 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Electronic Engineering

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM16,300.00 (128,961 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics (Computer Networking)

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM16,212.50 (128,268 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Environmental Engineering

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM16,337.50 (129,257 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Industrial Engineering

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM16,250.00 (128,565 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Materials and Manufacturing Engineering

เข้าชม11ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM16,300.00 (128,961 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical Engineering

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM16,300.00 (128,961 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Mechatronics Engineering

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM16,250.00 (128,565 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UTAR เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงของมาเลเซีย นับแต่ก่อตั้ง สถาบันแห่งนี้ผลิตบัณฑิตมาแล้วมากกว่า 52,000 คน

  • ระดับท็อป 600 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2018
  • ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดยสำนักงานคุณวุฒิการศึกษามาเลเซีย
  • ติดท็อป 260 ของเอเชีย จัดอันดับโดย QS University Ranking 2018
  • เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมทั่วโลกมากกว่า 280 แห่ง