มี 10 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากUniversiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

3438

20

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

เข้าชม69ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019

RM62,120.00 (475,330 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Nursing (Hons)

เข้าชม38ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM20,125.00 (153,992 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Physiotherapy (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM20,050.00 (153,419 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Dietetics

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM15,950.00 (122,046 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Environmental, Occupational Safety and Health

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM16,050.00 (122,811 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Social Science (Hons) Guidance and Counselling

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM14,825.00 (113,438 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Social Science (Hons) Psychology

เข้าชม33ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM18,283.33 (139,900 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Medical Science By Research

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - Scheduled dates throughout the year

RM16,050.00 (122,811 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Psychology (Industrial and Organisational Psychology) By Mixed Mode

เข้าชม30ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019, 14 ตุลาคม 2019

RM13,166.67 (100,749 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Medical Sciences)

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - Scheduled dates throughout the year

RM7,366.67 (56,368 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) เป็นมหาวิทยาลัยในอันดับที่ 99 ของเอเชียประจำปี 2018 ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE)

  • ประกอบไปด้วย 2 วิทยาเขต: Kampar และ Sungai Long
  • เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับการจ้างงาน
  • มีหลักสูตรการฝึกงานควบคู่กับการเรียน
  • อัตราการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ภายใน 6 เดือนอยู่ที่ 95%