มี 9 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากUniversiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

4617

63

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

เข้าชม70ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 27 พฤษภาคม 2019

RM62,120.00 (510,831 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Nursing (Hons)

เข้าชม33ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 15 ตุลาคม 2018, 27 พฤษภาคม 2019

RM20,125.00 (165,494 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Physiotherapy (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 15 ตุลาคม 2018, 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM20,050.00 (164,877 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) Environmental, Occupational Safety and Health

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 15 ตุลาคม 2018, 14 มกราคม 2019

RM16,050.00 (131,984 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Social Science (Hons) Guidance and Counselling

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 15 ตุลาคม 2018, 14 มกราคม 2019

RM14,825.00 (121,910 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Social Science (Hons) Psychology

เข้าชม25ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 15 ตุลาคม 2018, 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM18,283.33 (150,349 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Medical Science By Research

เข้าชม8ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - Scheduled dates throughout the year

RM16,050.00 (131,984 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Psychology (Industrial and Organisational Psychology) By Mixed Mode

เข้าชม30ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 15 ตุลาคม 2018, 14 มกราคม 2019, 27 พฤษภาคม 2019

RM13,166.67 (108,273 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Medical Sciences)

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - Scheduled dates throughout the year

RM7,366.67 (60,578 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UTAR เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงของมาเลเซีย นับแต่ก่อตั้ง สถาบันแห่งนี้ผลิตบัณฑิตมาแล้วมากกว่า 52,000 คน

  • ระดับท็อป 600 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2018
  • ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดยสำนักงานคุณวุฒิการศึกษามาเลเซีย
  • ติดท็อป 260 ของเอเชีย จัดอันดับโดย QS University Ranking 2018
  • เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมทั่วโลกมากกว่า 280 แห่ง