มี 19 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากUniversiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

malaysia

2826

45

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering (Hons) Biomedical Engineering

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,137.50 (129,008 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Chemical Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,137.50 (129,008 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Civil Engineering

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,137.50 (129,008 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Electrical and Electronic Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,100.00 (128,725 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Electronic and Communications Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,100.00 (128,725 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Electronic Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,137.50 (129,008 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Electronics (Computer Networking)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,050.00 (128,349 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Environmental Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,175.00 (129,290 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Industrial Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,100.00 (128,725 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Materials and Manufacturing Engineering

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,137.50 (129,008 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical Engineering

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,137.50 (129,008 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering (Hons) Mechatronics Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 มิถุนายน 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM17,100.00 (128,725 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) เป็นมหาวิทยาลัยในอันดับที่ 111 ของเอเชียประจำปี ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE)

  • ประกอบไปด้วย 2 วิทยาเขต: Kampar และ Sungai Long
  • เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับการจ้างงาน
  • มีหลักสูตรการฝึกงานควบคู่กับการเรียน
  • อัตราการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ภายใน 6 เดือนอยู่ที่ 95%