มี 7 หลักสูตรสื่อระดับจากUniversiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

malaysia

3220

37

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Hons) Graphic Design and Multimedia

เข้าชม34ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 ตุลาคม 2019, 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM18,066.66 (132,105 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Communication (Hons) Advertising

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 ตุลาคม 2019, 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM18,100.00 (132,349 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Communication (Hons) Broadcasting

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 ตุลาคม 2019, 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM18,166.66 (132,836 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Corporate Communications (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 ตุลาคม 2019, 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM18,066.66 (132,105 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Media and Creative Studies (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 ตุลาคม 2019, 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM18,100.00 (132,349 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (Communication) By Research

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 14 ตุลาคม 2019, 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020, 12 ตุลาคม 2020

RM8,025.00 (58,680 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Communication By Mixed Mode

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 25 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Tunku Abdul Rahman (UTAR) เป็นมหาวิทยาลัยในอันดับที่ 99 ของเอเชียประจำปี 2018 ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE)

  • ประกอบไปด้วย 2 วิทยาเขต: Kampar และ Sungai Long
  • เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับการจ้างงาน
  • มีหลักสูตรการฝึกงานควบคู่กับการเรียน
  • อัตราการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ภายใน 6 เดือนอยู่ที่ 95%