ทั้งหมดที่ DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE สิงคโปร์

null

827

1

Advanced Diploma in Business and Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 MONTHS INSTITUTIONAL TRAINING; 16 MONTHS - MAXIMUM TIME TO COMPLETE

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน, พฤศจิกายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Finance and Accounting (Level 5)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 MONTHS INSTITUTIONAL TRAINING; 16 MONTHS - MAXIMUM TIME TO COMPLETE

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Hospitality and F and B Services

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 MONTHS (6 MONTHS INSTITUTIONAL TRAINING AND 6 MONTHS INDUSTRIAL ATTACHMENT)

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน, สิงหาคม, กันยายน, พฤศจิกายน 2020

SG$7,500.00 (169,852 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Hotel Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน, พฤศจิกายน 2020

SG$8,500.00 (192,499 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Logistics and Supply Chain Management

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 8 MONTHS INSTITUTIONAL TRAINING; 16 MONTHS - MAXIMUM TIME TO COMPLETE

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

SG$5,100.00 (115,499 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma in Psychology

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 MONTHS INSTITUTIONAL TRAINING; 24 MONTHS - MAXIMUM TIME TO COMPLETE

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Business Administration (Top-up Degree)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 MONTHS INSTITUTIONAL TRAINING; 24 MONTHS - MAXIMUM TIME TO COMPLETE

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม 2020

SG$18,800.00 (425,762 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts with Honours in International Hospitality and Events Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

SG$18,800.00 (425,762 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts with Honours in International Hospitality Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 6 กรกฎาคม 2020, 5 ตุลาคม 2020

SG$18,800.00 (425,762 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science (Honours) in Accounting and Finance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

SG$18,800.00 (425,762 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science with Honours in Biomedical Science

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

SG$18,800.00 (425,762 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science with Honours in Psychology

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, ตุลาคม 2020

SG$18,800.00 (425,762 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้