เรียนต่อ สิงคโปร์ ที่ DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE

singapore

547

3

Bachelor of Arts with Honours in Accounting and Finance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

SG$18,800.00 (฿ 466,501) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts with Honours in International Hospitality and Events Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

SG$18,800.00 (฿ 466,501) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Arts with Honours in International Hospitality Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

SG$18,800.00 (฿ 466,501) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science with Honours in Biomedical Science

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

SG$18,800.00 (฿ 466,501) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Business Administration (Cardiff Metropolitan University)

เข้าชม7ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

SG$19,800.00 (฿ 491,315) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Business Administration (Finance)

เข้าชม7ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

SG$19,800.00 (฿ 491,315) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Business Administration (Human Resources)

เข้าชม15ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

SG$19,800.00 (฿ 491,315) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Business Administration (Marketing)

เข้าชม29ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

SG$19,800.00 (฿ 491,315) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Business Administration (Product Development Management)

เข้าชม4ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

SG$19,800.00 (฿ 491,315) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Business Administration (Project Management)

เข้าชม5ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

SG$19,800.00 (฿ 491,315) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science Digital Marketing

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

SG$19,800.00 (฿ 491,315) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Science Entrepreneurship

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

SG$19,800.00 (฿ 491,315) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้