ทั้งหมดที่ Texas A&M University Kingsville อเมริกา

null

241

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Art in Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$24,687.00 (750,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Art

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$24,687.00 (750,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Chemistry with Teaching Certification

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$24,687.00 (750,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Communication - Journalism

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$24,687.00 (750,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Communication - Speech

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$24,687.00 (750,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Criminal Justice

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$24,687.00 (750,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in English

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$24,687.00 (750,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in English with Teaching Certification

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$24,687.00 (750,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in History

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$24,687.00 (750,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in History with Social Studies Teaching Certification

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 127 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$24,687.00 (750,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in History with Teaching Certification

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 125 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$24,687.00 (750,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Mathematics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 16 มกราคม 2020

US$24,687.00 (750,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้