เรียนต่อ อเมริกา ที่ Keiser University

usa

762

4

Accountancy, MAcc (Accounting)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Accounting, BA (ACCTG)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021

US$32,000.00 (฿ 997,840) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Accounting, MBA

เข้าชม5ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

US$16,600.00 (฿ 517,630) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Applied Engineering, AS

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

US$32,000.00 (฿ 997,840) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Engineering, BS

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 35 เดือน

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

US$32,000.00 (฿ 997,840) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biomedical Sciences, BS (Equine Studies)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021

US$32,000.00 (฿ 997,840) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Administration, BA (BABA)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 เดือน

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

US$32,000.00 (฿ 997,840) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Business Administration, MBA

MBA

เต็มเวลา - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

US$16,600.00 (฿ 517,630) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Business Administration: Automotive Dealership Management, BA

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 124 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021

US$32,000.00 (฿ 997,840) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Cinematic Arts, AA

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021

US$32,000.00 (฿ 997,840) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Cinematic Arts, BA

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021

US$32,000.00 (฿ 997,840) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Clinical Mental Health Counseling, MS

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Keiser University

มหาวิทยาลัย Keiser มีอัตลักษณ์ความเป็นสากลที่แข็งแกร่งต่อนักศึกษา ให้นักศึกษาทุกคนจากทั่วโลกรู้สึกสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านตัวเอง

  • การศึกษาที่มุ่งสู่อาชีพที่ต้องการ
  • วิทยาเขตอยู่ทั่วทั้งรัฐฟลอริด้าและทั่วโลก
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอก
  • เรียนรู้วัฒนธรรมของ 'นักศึกษาเป็นอันดับแรก'