เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Engineering Institute of Technology (EIT)

australia

587

4

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

52705WA Advanced Diploma of Biomedical Engineering

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

52708WA Advanced Diploma of Industrial Automation

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

52726WA Advanced Diploma of Applied Electrical Engineering

เข้าชม10ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

52726WA Advanced Diploma of Applied Electrical Engineering (Power Industry)

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 24 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

52727WA Advanced Diploma of Electrical and Instrumentation (E&I) Engineering in Mining

เข้าชม9ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - เมษายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

52810WA Advanced Diploma of Mechanical Engineering Technology

เข้าชม6ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

52856WA Advanced Diploma of Illumination Engineering and Lighting Design

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

52857WA Advanced Diploma of Plant Engineering

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

52859WA Graduate Certificate in Renewable Energy Technologies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

52872WA Advanced Diploma of Robotics and Mechatronics Engineering

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - เมษายน 2022

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

52873WA Advanced Diploma of Civil and Structural Engineering

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

52882WA Advanced Diploma of Electrical and Instrumentation (E&I) Engineering for Oil and Gas Faci ...

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้