มี 7 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากGlasgow School of Art

uk

225

2

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Design Innovation & Interaction Design

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£19,980.00 (777,598 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Design Innovation & Service Design

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£19,980.00 (777,598 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Design Innovation &Transformation Design

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£19,980.00 (777,598 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Design Innovation and Citizenship

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£19,980.00 (777,598 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Design Innovation and Collaborative Creativity

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£19,880.00 (773,706 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Management & Design Innovation

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£19,980.00 (777,598 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PGCert Supervisory Practices in the Creative Disciplines

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£6,660.00 (259,199 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้