ทั้งหมดที่ Heriot-Watt University อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

1979

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Accountancy and Finance MA (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£15,080.00 (593,531 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting PhD

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 42 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£15,360.00 (604,551 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Acoustics and Noise Control PhD

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 42 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Actuarial Management with Data Science MSc

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£22,000.00 (865,894 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Actuarial Science and Diploma in Industrial Training BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£15,080.00 (593,531 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Actuarial Science and Management MSc

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£17,400.00 (684,843 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Actuarial Science MSc

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Computer Science MSc

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£19,560.00 (769,858 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Mechanical Engineering MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£19,800.00 (779,304 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Structural Engineering MSc

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£19,800.00 (779,304 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Applied Earth System Sciences MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£21,800.00 (858,022 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Applied Languages & Translating: French/German MA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£15,080.00 (593,531 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Heriot Watt เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อยู่ใน Top 350 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

  • มี 5 วิทยาเขตทั่วโลก
  • ผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตที่โดดเด่น
  • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมและทันสมัย
  • มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งปีค.ศ. 2018 (THE)