มี 23 หลักสูตรสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างระดับจากHeriot-Watt University

null

2443

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Building Services Engineering MSc

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020, มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Civil Engineering and Construction Management MSc

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£19,800.00 (792,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Civil Engineering Construction Management BEng (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£15,080.00 (603,773 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Commercial Management and Quantity Surveying MSc

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£15,400.00 (616,585 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Construction Management and Innovation PhD

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 42 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Construction Project Management BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£15,080.00 (603,773 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Construction Project Management MSc

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£15,400.00 (616,585 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Interior Architecture and Design MA

เข้าชม48ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£15,400.00 (616,585 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Quantity Surveying BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£15,080.00 (603,773 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Real Estate and Planning MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£15,400.00 (616,585 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Real Estate and Planning Online MSc

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 7 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Real Estate Investment and Finance MSc Online

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 7 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Heriot Watt เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อยู่ใน Top 350 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

  • มี 5 วิทยาเขตทั่วโลก
  • ผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตที่โดดเด่น
  • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมและทันสมัย
  • มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งปีค.ศ. 2018 (THE)