เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 67 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากHeriot-Watt University

uk

2162

14

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Biological Sciences (Cell and Molecular Biology) BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 12 กันยายน 2022

£19,792.00 (฿ 904,984) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biological Sciences (Human Health) BSc (Hons)

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 12 กันยายน 2022

£19,792.00 (฿ 904,984) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biological Sciences BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 12 กันยายน 2022

£19,792.00 (฿ 904,984) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biology MBiol

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กันยายน 2022

£19,792.00 (฿ 904,984) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Chemistry BSc (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 12 กันยายน 2022

£19,792.00 (฿ 904,984) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Chemistry MChem (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กันยายน 2022

£19,792.00 (฿ 904,984) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Chemistry with Placement MChem (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กันยายน 2022

£19,792.00 (฿ 904,984) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Financial Mathematics BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 12 กันยายน 2022

£15,384.00 (฿ 703,429) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Geography BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 12 กันยายน 2022

£15,384.00 (฿ 703,429) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Geography, Society and Environment MA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 12 กันยายน 2022

£15,384.00 (฿ 703,429) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Marine Biology BSc (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 12 กันยายน 2022

£19,792.00 (฿ 904,984) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Mathematical, Statistical and Actuarial Sciences and Diploma in Industrial Training BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 12 กันยายน 2022

£15,384.00 (฿ 703,429) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Heriot-Watt University

มหาวิทยาลัย Heriot Watt เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อยู่ใน Top 350 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

  • มี 5 วิทยาเขตทั่วโลก
  • ผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตที่โดดเด่น
  • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมและทันสมัย
  • มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งปีค.ศ. 2018 (THE)