มี 4 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับMBAจากHeriot-Watt University

uk

7680

45

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

MBA with Specialism in Finance

เข้าชม41ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 200 ชั่ั่วโมง

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA with Specialism in Marketing

เข้าชม36ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 200 ชั่ั่วโมง

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA with specialism in Oil and Gas Management

เข้าชม13ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - There is a Open enrolment Entry dates.

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA with Specialism in Strategic Planning

เข้าชม27ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 200 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - There is a Open enrolment Entry dates.

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Heriot Watt เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อยู่ใน Top 350 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

  • มี 5 วิทยาเขตทั่วโลก
  • ผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตที่โดดเด่น
  • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมและทันสมัย
  • มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งปีค.ศ. 2018 (THE)