มี 9 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลระดับจากHeriot-Watt University

uk

2631

13

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Mechanical Engineering MSc

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£19,800.00 (762,961 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Institute of Mechanical, Process and Energy Engineering MPhil

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£19,560.00 (753,713 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Institute of Mechanical, Process and Energy Engineering MSc

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£19,560.00 (753,713 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Institute of Mechanical, Process and Energy Engineering PhD

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 42 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£19,560.00 (753,713 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Mechanical and Energy Engineering BEng (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£19,400.00 (747,548 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Mechanical and Energy Engineering MEng (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£19,400.00 (747,548 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Mechanical Engineering (partnership route with Forth Valley College) MEng

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 - 6 YEARS

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Mechanical Engineering BEng (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£19,400.00 (747,548 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Mechanical Engineering MEng (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£19,400.00 (747,548 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Heriot Watt เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อยู่ใน Top 350 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

  • มี 5 วิทยาเขตทั่วโลก
  • ผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตที่โดดเด่น
  • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมและทันสมัย
  • มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งปีค.ศ. 2018 (THE)