มี 4 หลักสูตรฟิสิกส์อนุภาคระดับจากHeriot-Watt University

uk

3260

19

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Institute of Photonics and Quantum Sciences MPhil

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£19,560.00 (790,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Institute of Photonics and Quantum Sciences MScR

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£19,560.00 (790,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Institute of Photonics and Quantum Sciences PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 42 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£19,560.00 (790,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Photonics and Optoelectronic Devices MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£19,800.00 (799,928 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Heriot Watt เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อยู่ใน Top 350 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

  • มี 5 วิทยาเขตทั่วโลก
  • ผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตที่โดดเด่น
  • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมและทันสมัย
  • มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งปีค.ศ. 2018 (THE)