มี 40 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากEdinburgh Napier University

uk

1005

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

MBA Business Administration (Information Systems Strategy and Governance)

เข้าชม1ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 33 เดือน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

£10,350.00 (406,778 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA Business Administration (Logistics and Supply Chains)

เข้าชม8ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 33 เดือน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA Entrepreneurship

เข้าชม1ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 33 เดือน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA Human Resource Management

เข้าชม2ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 33 เดือน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA Leadership and Innovation

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 33 เดือน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA Project Management

เข้าชม1ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 33 เดือน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc Business Event Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

£16,286.00 (640,076 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc Business Management (Banking)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 33 เดือน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

£7,290.00 (286,513 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc Business Management (Entrepreneurship) Full-time

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

£14,062.00 (552,668 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc Business Management (Entrepreneurship) Online

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 33 เดือน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc Business Management (Events)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 33 เดือน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020, 18 กันยายน 2020

£7,290.00 (286,513 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc Business Management (Finance)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 33 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

กว่า 95% ของบัณฑิตจากEdinburgh Napier มีงานทำหรือเข้าศึกษาต่อภายใน 6 เดือนหลังจากจบการศึกษา (HESA 2016/17)

  • รางวัล 5 ดาวด้านการสอน (2019 QS Stars)
  • สามวิทยาเขตใน Edinburgh
  • ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหลักสูตร
  • หนึ่งในท็อป 5% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก