วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งหมดที่University of Aberdeen อังกฤษ สหราชอาณาจักร

University of Aberdeen

University of Aberdeen

สหราชอาณาจักร

เข้าชม16023ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 188

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Analytical Chemistry MSc

เข้าชม44ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - 1 กันยายน 2017

£17,200.00 (738,570 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Anthropology and Geography MA (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£14,300.00 (614,043 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Applied Marine and Fisheries Ecology MSc

เข้าชม30ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - 1 กันยายน 2017

£17,200.00 (738,570 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Applied Mathematics BSc (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£18,000.00 (772,922 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Applied Mathematics MA

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£14,300.00 (614,043 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Applied Mathematics MA (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£14,300.00 (614,043 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Behavioural Biology BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£18,000.00 (772,922 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biochemistry BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£18,000.00 (772,922 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biochemistry MSci (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£18,000.00 (772,922 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biological Sciences BSc (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£18,000.00 (772,922 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biological Sciences MSci (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£18,000.00 (772,922 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biology BSc (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£18,000.00 (772,922 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ชอบมหาวิทยาลัยนี้