มี 122 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากUniversity of Aberdeen

13672

174

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 185

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Analytical Chemistry MSc

เข้าชม54ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - 3 กันยายน 2018

£18,000.00 (788,404 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anthropology and Geography MA (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 กันยายน 2018

£14,600.00 (639,483 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Applied Marine and Fisheries Ecology MSc

เข้าชม51ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - 3 กันยายน 2018

£16,100.00 (705,183 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Applied Mathematics BSc (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 กันยายน 2018

£18,400.00 (805,924 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Applied Mathematics MA (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 กันยายน 2018

£14,600.00 (639,483 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Behavioural Biology BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 กันยายน 2018

£18,400.00 (805,924 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biochemistry BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 กันยายน 2018

£18,400.00 (805,924 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biochemistry with Industrial Placement MSci (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มวันที่ - 3 กันยายน 2018

£18,400.00 (805,924 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biological and Environmental Sciences

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 36 เดือน

เริ่มวันที่ - 3 กันยายน 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biological Sciences BSc (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 กันยายน 2018

£18,400.00 (805,924 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biological Sciences MSci (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มวันที่ - 3 กันยายน 2018

£18,400.00 (805,924 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biology BSc (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 3 กันยายน 2018

£18,400.00 (805,924 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Aberdeen มีนักศึกษารวม 14,500 คนและได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับท็อป 1% ของโลกอย่างต่อเนื่อง

  • มหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 5 ของสหราชอาณาจักร – ก่อตั้งในปี 1495
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร
  • นักศึกษานานาชาติจากมากกว่า 120 ประเทศ
  • ผลงานวิจัยที่ผลิตเจ้าของรางวัลโนเบล 5 ท่าน