ทั้งหมดที่ Abertay University อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

162

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accounting and Finance (CIMA Gateway) MSc

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2021, กันยายน 2021

£15,000.00 (฿ 615,816) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£14,000.00 (฿ 574,762) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance with Business Analytics BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£14,000.00 (฿ 574,762) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance with Law BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£14,000.00 (฿ 574,762) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance with People Management BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 กันยายน 2021

£14,000.00 (฿ 574,762) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Anaerobic Digestion, Biogas Science and Technology MSc by Research, MPhil, PhD

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021, มิถุนายน 2021, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Anaerobic Digestion, Biogas Science and Technology MSc by Research, MPhil, PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 36 เดือน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021, มิถุนายน 2021, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Anaerobic Digestion, Biogas Science and Technology MSc by Research, MPhil, PhD

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021, มิถุนายน 2021, ตุลาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

31 March 2021, 31 July 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Antimicrobial Resistance MSc by Research, MPhil, PhD

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021, มิถุนายน 2021, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Antimicrobial Resistance MSc by Research, MPhil, PhD

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021, มิถุนายน 2021, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Antimicrobial Resistance MSc by Research, MPhil, PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 36 เดือน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021, มิถุนายน 2021, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Games MSc by Research, MPhil, PhD

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2021, มิถุนายน 2021, ตุลาคม 2021

£14,750.00 (฿ 605,552) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้