ทั้งหมดที่ University of Dundee อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

3649

23

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Academic Practice in Higher Education PGCert

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 เดือน

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

£4,410.00 (172,324 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Accountancy and Mathematics BSc (Hons)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£21,950.00 (857,712 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accountancy BAcc

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,150.00 (709,224 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accountancy BAcc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,150.00 (709,224 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accountancy MSc

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance PhD

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,150.00 (709,224 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Adult Nursing BSc

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,150.00 (709,224 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Adult Nursing BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,150.00 (709,224 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Social Work Studies MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,150.00 (709,224 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anatomical Sciences BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£21,950.00 (857,712 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anatomy and Advanced Forensic Anthropology MSc

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,150.00 (709,224 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anatomy and Human Identification PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£18,150.00 (709,224 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

96.4% ของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Dundee ได้งานทำหรือเรียนต่อภายในเวลา 6 เดือน (DLHE, 2017)

  • อันดับ 8 ของสหราชอาณาจักรในด้านประสบการณ์นักศึกษา (NSS 2018)
  • 76% ของผลงานวิจัยได้คะแนนระดับชั้นนำของโลก (REF 2014)
  • คุณภาพการสอนของ Dundee ได้คะแนนระดับ Gold – TEF, 2017
  • นักศึกษา 17,000 คนจากมากกว่า 140 ประเทศ