มี 3 หลักสูตรการเตรียมเอกสารทางธุรกิจ/ การเก็บบันทึกระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Dundee

uk

5118

32

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Digital Recordkeeping PGCert

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Records Management and Digital Preservation MSc

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Records Management PGCert

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

96.4% ของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Dundee ได้งานทำหรือเรียนต่อภายในเวลา 6 เดือน (DLHE, 2017)

  • อันดับ 8 ของสหราชอาณาจักรในด้านประสบการณ์นักศึกษา (NSS 2018)
  • 76% ของผลงานวิจัยได้คะแนนระดับชั้นนำของโลก (REF 2014)
  • คุณภาพการสอนของ Dundee ได้คะแนนระดับ Gold – TEF, 2017
  • นักศึกษา 17,000 คนจากมากกว่า 140 ประเทศ