มี 10 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ระดับจากUniversity of Dundee

uk

4010

23

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Dental Public Health MDPH

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£21,950.00 (862,683 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dentistry BDS

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£33,985.00 (1,335,685 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dentistry MDSc by Research

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£21,950.00 (862,683 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Endodontics MDSc

เข้าชม42ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£42,000.00 (1,650,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Forensic Dentistry MSc

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£21,950.00 (862,683 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Forensic Odontology MFOdont

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£21,950.00 (862,683 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Gateway to Dentistry BDS

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£21,500.00 (844,997 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Oral Health Sciences BSc

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£24,700.00 (970,764 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Prosthodontics MDSc

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£42,000.00 (1,650,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Dentistry PhD

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£42,000.00 (1,650,692 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตกว่า 96.4% สามารถหางานทำและเรียนต่อได้ภายใน 6 เดือน (DLHE, 2017)

  • อันดับ 4 ในการสำรวจความพึงพอใจนักศึกษา (NSS 2019)
  • งานวิจัยกว่า 76% อยู่ในระดับชั้นนำของโลก (REF 2014)
  • คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ gold-rated (TEF 2017)
  • นักศึกษาจำนวน 17, 000 คน จาก140 ประเทศทั่วโลก