เรียนต่อ อเมริกา ที่ Claremont Graduate University

usa

1828

15

Certificate in Africana Studies

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022, 16 พฤษภาคม 2022

US$39,600.00 (฿ 1,301,018) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Allies of Dreamers

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 December 2021

US$15,840.00 (฿ 520,407) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Analysis and Decision-Making, Entrepreneurship, Marketing, and/or People and Strategy

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 December 2021

US$23,760.00 (฿ 780,611) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Foundations in Public Health

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 December 2021

US$39,600.00 (฿ 1,301,018) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Location Intelligence and Spatial Analysis

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Preparing Future Faculty College Teaching

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - Successful completion of two courses

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Research Practice for Health Professionals

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 December 2021

US$31,680.00 (฿ 1,040,815) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Women's and Gender Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

US$31,680.00 (฿ 1,040,815) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate of Advanced Study in Evaluation

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Church Music

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 December 2021

US$47,520.00 (฿ 1,561,222) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Musical Arts

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 December 2021

US$47,520.00 (฿ 1,561,222) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Botany

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

US$28,512.00 (฿ 936,733) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Claremont Graduate University

นักศึกษาที่ CGU จะได้เข้าถึงทรัพยากรและบริการที่มีคุณภาพเยี่ยม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย Claremont

  • ผู้บุกเบิกการศึกษาระดับสูง
  • มอบหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
  • คณาจารย์ CGU เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำในสาขาวิชา
  • นักศึกษาทุกคนจะได้รับพิจารณาทุนตามผลงาน