มี 1 หลักสูตรการตลาดระดับจากCity University of Seattle

usa

249

2

Graduate Certificate in Marketing

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ October 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

CityU Seattle ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรออนไลน์ระดับปริญญาตรีที่ดีที่สุดในอันดับที่ 33 ตามการรายงานประจำปีของ U.S. News & World

  • ตั้งอยู่ใน Seattle, Washington, United States
  • ก่อตั้งในปี 1973 ในชื่อ City College
  • คุณภาพการสอนอยู่ในระดับสูง
  • มีวิทยาเขตใน 8 ประเทศ