เรียนต่อ อเมริกา ที่ Campbellsville University

usa

16

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

A.S. Mass Communication

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate in Nursing/Associate of Applied Science in Nursing

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 72 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$24,900.00 (฿ 775,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Applied Science in Business Administration

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$24,900.00 (฿ 775,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Applied Science in Business information Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$24,900.00 (฿ 775,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts in Medical Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$24,900.00 (฿ 775,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science in Accounting

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$24,900.00 (฿ 775,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science in Business Administration

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 62 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Business Information Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$24,900.00 (฿ 775,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science in Christian Studies

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Criminal Justice

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$24,900.00 (฿ 775,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Criminal Justice Administration

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$24,900.00 (฿ 775,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Early Childhood Education

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 62 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$24,900.00 (฿ 775,882) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้