มี 6 หลักสูตรสื่อระดับจากElon University

usa

142

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts Degree in Cinema and Television Arts

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 132 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2020

US$35,319.00 (1,073,994 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts Degree in Communication Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 132 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2020

US$35,319.00 (1,073,994 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts Degree in Strategic Communications

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 132 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2020

US$35,319.00 (1,073,994 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Media Analytics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 132 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2020

US$35,319.00 (1,073,994 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Fine Arts in Cinema and Television Arts

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 132 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2020

US$35,319.00 (1,073,994 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.A. in Interactive Media

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กุมภาพันธ์, สิงหาคม 2020

US$39,714.00 (1,207,639 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้