มี 1 หลักสูตรเทววิทยาระบบระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากAquinas College, (United States)

usa

63

1

Bachelor of Arts in Theology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วิทยาลัย Aquinas มีอัตราการได้งานที่สูงมาก – 100% ของนักศึกษาสาขาการพยาบาลและ 95% ของนักศึกษาสาขาอื่นๆได้งานทำภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • สถาบันการศึกษาที่คุ้มค่าเงินที่สุดอันดับที่ 16 ในเขตมิดเวสต์
  • มีบริการช่วยเหลือนักศึกษาอันหลากหลาย
  • มีชื่อเสียงในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ทางการกีฬา
  • มีการฝึกงานระหว่างการเรียนกับบริษัทต่างๆ อาทิเช่น Disney