มี 15 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากFairfield University

usa

53

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BA / MS Program in Applied Data Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Computer Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

US$49,080.00 (1,496,434 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Studio Arts

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

US$49,080.00 (1,496,434 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Computer Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 127 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

US$49,080.00 (1,496,434 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Computer Science and Mathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

US$49,080.00 (1,496,434 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Information Systems and Operations Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDITS

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

US$49,080.00 (1,496,434 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS / MS in Electrical and Computer Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS / MS Program in Software Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Cyber Security

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Data Science and Big Data Technologies

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Network Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Web and Mobile Application Development

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 15 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้