ทั้งหมดที่ Hawaii Pacific University อเมริกา

null

149

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate of Arts in General Studies

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม, ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

US$27,000.00 (฿ 810,008) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Computer Science

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม, ธันวาคม 2021

US$27,000.00 (฿ 810,008) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Criminal Justice

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม, ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

US$27,000.00 (฿ 810,008) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science in Cybersecurity

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม, ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

US$27,000.00 (฿ 810,008) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science in General Business

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - TOTAL OF 60 SEMESTER CREDITS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม, ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

US$27,000.00 (฿ 810,008) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science in Health Professions

เข้าชม3ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม, ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

US$27,000.00 (฿ 810,008) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Science in Homeland Security

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม, ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

US$27,000.00 (฿ 810,008) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Mathematics

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม, ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

US$27,000.00 (฿ 810,008) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Supervisory Leadership

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม, ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

US$27,000.00 (฿ 810,008) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor in Public Administration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม, ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

US$27,000.00 (฿ 810,008) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Arts and Markets

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม, ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

US$27,000.00 (฿ 810,008) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Communication Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม, ธันวาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January 2021

US$27,000.00 (฿ 810,008) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้