มี 6 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ระดับจากLawrence Technological University

usa

68

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Interior Architecture

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

23 May 2021, 10 October 2021

US$35,430.00 (฿ 1,114,621) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Interior Architecture/Master of Architecture

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - THE DUAL DEGREE MAY BE EARNED WITH ONLY 27 CREDITS IN ADDITION TO THE TOTAL GRADUATE ARCHITECTURE CURRICULUM.

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

23 May 2021, 10 October 2021

US$35,430.00 (฿ 1,114,621) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Architecture/Master of Architecture

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 169 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

23 May 2021, 10 October 2021

US$35,430.00 (฿ 1,114,621) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Architecture

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 17 พฤษภาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

23 May 2021, 10 October 2021, 16 February 2022

US$22,500.00 (฿ 707,846) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Architecture and Bachelor of Science in Media Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - THE DUAL DEGREE MAY BE EARNED WITH ONLY 31 CREDITS IN ADDITION TO THE TOTAL ARCHITECTURE CURRICULUM.

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

23 May 2021, 10 October 2021

US$35,430.00 (฿ 1,114,621) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Architecture/Master of Business Administration

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 54 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 23 สิงหาคม 2021, 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

23 May 2021, 10 October 2021

US$22,500.00 (฿ 707,846) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้