เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 5 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับจากUniversity of North Carolina Wilmington

usa

167

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 1001

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Athletic Training, M.S

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 28 มิถุนายน 2021

US$18,548.00 (฿ 578,373) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Exercise Science B.S. / Applied Gerontology MS

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2021, 12 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

15 October 2021

US$18,508.00 (฿ 577,126) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Exercise Science, B.S

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 18 สิงหาคม 2021, 12 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

15 October 2021

US$15,006.00 (฿ 467,925) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Physical Education and Health Specialization, M.A.T

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 33 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 พฤษภาคม 2021, 18 สิงหาคม 2021, 12 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021

US$16,366.00 (฿ 510,333) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Physical Education and Health Specialization, M.Ed

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 34 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 17 พฤษภาคม 2021, 18 สิงหาคม 2021, 12 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 July 2021

US$16,366.00 (฿ 510,333) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้