มี 12 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากMercer University

usa

93

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts in Africana Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$37,808.00 (฿ 1,184,544) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Creative Writing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$37,808.00 (฿ 1,184,544) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Graphic Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$37,808.00 (฿ 1,184,544) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Music

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$37,808.00 (฿ 1,184,544) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Theatre

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$37,808.00 (฿ 1,184,544) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Fine Arts/Bachelor of Arts in Arts

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$37,808.00 (฿ 1,184,544) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Music in Performance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$37,808.00 (฿ 1,184,544) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Music with Elective Studies in an Outside Field

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

US$37,808.00 (฿ 1,184,544) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Music in Church Music

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 35 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Music in Collaborative Piano

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 34 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Music in Conducting

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 33 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Music in Performance

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 33 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้