มี 4 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากMCPHS University

null

340

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science in Healthcare Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

US$33,600.00 (1,016,014 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Clinical Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 2 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Healthcare Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 18 พฤษภาคม 2020, 2 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Clinical Management

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 18 พฤษภาคม 2020, 2 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ได้รับการยอมรับเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่โดดเด่นและเป็นเป้าหมายของนักศึกษานานาชาติ

  • อันดับ 1 ในด้านเงินเดือนบัณฑิตจบใหม่
  • อันดับ 1 ของวิทยาลัยที่ทันสมัยที่สุดในสหรัฐอเมริกา
  • อันดับ 1 ของวิทยาลัยที่สร้างมูลค่ามากที่สุด
  • อันดับ 9 ของจำนวนนักศึกษานานาชาติในสหรัฐอเมริกา