มี 3 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากMCPHS University

usa

340

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

AS to MS in Dental Hygiene Bridge Program

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Oral Health Professions Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 9 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Dental Hygiene

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 36 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ได้รับการยอมรับเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่โดดเด่นและเป็นเป้าหมายของนักศึกษานานาชาติ

  • อันดับ 1 ในด้านเงินเดือนบัณฑิตจบใหม่
  • อันดับ 1 ของวิทยาลัยที่ทันสมัยที่สุดในสหรัฐอเมริกา
  • อันดับ 1 ของวิทยาลัยที่สร้างมูลค่ามากที่สุด
  • อันดับ 9 ของจำนวนนักศึกษานานาชาติในสหรัฐอเมริกา