เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 2 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระดับจากMCPHS University

usa

914

11

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Economics and Policy

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021, 2 กันยายน 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Master of Science in Pharmaceutical Economics and Policy

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 36 SEMESTER HOURS AT THE GRADUATE LEVEL

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021, 2 กันยายน 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ได้รับการยอมรับเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่โดดเด่นและเป็นเป้าหมายของนักศึกษานานาชาติ

  • อันดับ 1 ในด้านเงินเดือนบัณฑิตจบใหม่
  • อันดับ 1 ของวิทยาลัยที่ทันสมัยที่สุดในสหรัฐอเมริกา
  • อันดับ 1 ของวิทยาลัยที่สร้างมูลค่ามากที่สุด
  • อันดับ 9 ของจำนวนนักศึกษานานาชาติในสหรัฐอเมริกา