มี 1 หลักสูตรสุขศึกษาระดับจากMCPHS University

usa

972

12

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Certificate in Oral Health Professions Education

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 9 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

“MCPHS รายล้อมไปด้วยสถาบันด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกทำให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” - นักศึกษาเตรียมแพทย์

  • มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของสหรัฐในด้านรายได้ WSJ/THE 2018
  • วิทยาลัยการเปลี่ยนแปลงอันดับ 1 ในสหรัฐ Money Magazine 2018
  • อันดับ 9 สถาบันเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาต่างชาติ Open Doors 2018
  • อันดับ 16 มหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายในสหรัฐ 24/7 Wall Street