มี 6 หลักสูตรกฎหมายระดับจากMadonna University

usa

450

8

AS in Criminal Justice

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

US$23,100.00 (704,312 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

AS in Paralegal Studies

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

US$23,100.00 (704,312 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Criminal Justice

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

US$23,100.00 (704,312 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BS in Paralegal Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

US$23,100.00 (704,312 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Criminal Justice Leadership and Intelligence

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 32 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Post-Baccalaureate Certificate in Paralegal Studies

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบุกเบิก โดยมหาวิทยาลัย Madonna เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่เปิดสอนหลักสูตรภาษามือในระดับปริญญาตรี

  • มีสัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอนอยู่ที่ 13:1 ซึ่งง่ายต่อการดูแล
  • ปริญญาตรีมีมากกว่า 100 หลักสูตร และปริญญาโทอีกกว่า 30 หลักสูตร
  • บัณฑิตจำนวน 98% ได้รับการจ้างงานภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา
  • ทุนการศึกษาถูกจัดสรรให้แก่นักศึกษามากถึง 80%