มี 1 หลักสูตรการสื่อสารศึกษาระดับจากMadonna University

usa

607

8

Bachelor of Arts in Communication Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$23,100.00 (763,524 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบุกเบิก โดยมหาวิทยาลัย Madonna เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่เปิดสอนหลักสูตรภาษามือในระดับปริญญาตรี

  • มีสัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอนอยู่ที่ 13:1 ซึ่งง่ายต่อการดูแล
  • ปริญญาตรีมีมากกว่า 100 หลักสูตร และปริญญาโทอีกกว่า 30 หลักสูตร
  • บัณฑิตจำนวน 98% ได้รับการจ้างงานภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา
  • ทุนการศึกษาถูกจัดสรรให้แก่นักศึกษามากถึง 80%