มี 52 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากMadonna University

usa

610

8

AS in Criminal Justice

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$23,100.00 (754,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

AS in Fire Science

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$23,100.00 (754,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AS in Gerontology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$23,100.00 (754,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

AS in Occupational Safety, Health, and Fire Science

เข้าชม2ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$23,100.00 (754,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Arts in Broadcast and Cinema Arts

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$23,100.00 (754,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Arts in Journalism and Public Relations

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - MINIMUM OF 60 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$23,100.00 (754,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Political Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$23,100.00 (754,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Social Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$23,100.00 (754,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Sociology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$23,100.00 (754,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Broadcast and Cinema Arts

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$23,100.00 (754,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Communication Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$23,100.00 (754,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Community Leadership

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 31 สิงหาคม 2020

US$23,100.00 (754,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบุกเบิก โดยมหาวิทยาลัย Madonna เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่เปิดสอนหลักสูตรภาษามือในระดับปริญญาตรี

  • มีสัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอนอยู่ที่ 13:1 ซึ่งง่ายต่อการดูแล
  • ปริญญาตรีมีมากกว่า 100 หลักสูตร และปริญญาโทอีกกว่า 30 หลักสูตร
  • บัณฑิตจำนวน 98% ได้รับการจ้างงานภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา
  • ทุนการศึกษาถูกจัดสรรให้แก่นักศึกษามากถึง 80%