เรียนต่อ อเมริกา ที่ Middlebury Institute of International Studies

usa

125

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Joint Bachelor of Arts in International Policy/Master of Arts in International Policy and Develop ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 150 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 3 มกราคม 2022, 24 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$42,634.00 (฿ 1,328,471) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Joint Bachelor of Arts in International Policy/Master of Arts in Nonproliferation and Terrorism S ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 150 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 3 มกราคม 2022, 24 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$42,634.00 (฿ 1,328,471) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Joint Bachelor of Arts in International Policy/Master of Public Administration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 150 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 3 มกราคม 2022, 24 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$42,634.00 (฿ 1,328,471) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Joint Master of Arts in International Policy and Development/Master of Arts in International Trad ...

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 70 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 3 มกราคม 2022, 24 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$42,634.00 (฿ 1,328,471) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Joint Master of Public Administration/Master of Arts in International Education Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 70 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 3 มกราคม 2022, 24 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$42,634.00 (฿ 1,328,471) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Joint Master of Public Administration/Master of Arts in International Trade and Economic Diplomacy

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 76 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 3 มกราคม 2022, 24 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$42,634.00 (฿ 1,328,471) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in International Education Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 43 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 3 มกราคม 2022, 24 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$42,634.00 (฿ 1,328,471) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in International Environmental Policy

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 3 มกราคม 2022, 24 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$42,634.00 (฿ 1,328,471) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in International Policy and Development

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 3 มกราคม 2022, 24 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$42,634.00 (฿ 1,328,471) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in International Trade and Economic Diplomacy

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 48 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 3 มกราคม 2022, 24 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$42,634.00 (฿ 1,328,471) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Nonproliferation and Terrorism Studies

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 3 มกราคม 2022, 24 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ February 2022

US$42,634.00 (฿ 1,328,471) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in TESOL and Master of Arts in Teaching Foreign Language

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MASTER OF ARTS IN TESOL IS A 40-CREDIT, MASTER OF ARTS IN TFL IS A 42-CREDIT

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021, 3 มกราคม 2022, 24 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ January, February 2022

US$42,634.00 (฿ 1,328,471) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้