ทั้งหมดที่ National University อเมริกา

null

550

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate of Arts in General Education

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 34.5

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (404,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Arts with Concentration in Business Administration

เข้าชม4ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 36

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (404,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Business

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (404,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in General Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (404,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (404,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Psychology

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, กรกฎาคม 2020

US$13,320.00 (404,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Sociology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (404,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Business Administration

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - .

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (404,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Public Administration

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

US$13,320.00 (404,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Accountancy

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (404,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Biology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - เมษายน 2020

US$13,320.00 (404,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Computer Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (404,841 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วุฒิการศึกษาได้รับการรับรองจาก WSCUC และผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่าที่มีความสามารถกว่า 150,000 คนซึ่งกำลังสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก

  • วิทยาเขตใน San Diego, Los Angeles and San Jose
  • อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์โดยเฉลี่ยคือ 17:1
  • รูปแบบการเรียนแบบเข้มข้น หนึ่งหลักสูตรย่อยต่อหนึ่งเดือน
  • นักศึกษาต่างชาติ/นักศึกษาท้องถิ่นจ่ายค่าเล่าเรียนราคาเดียวกัน