เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ อเมริกา ที่ National University

usa

1007

14

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate of Arts in General Education

เข้าชม15ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - AT LEAST 90 QUARTER UNITS

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (฿ 415,050) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Associate of Arts with Concentration in Business Administration

เข้าชม13ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 36

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (฿ 415,050) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Associate of Science in Business

เข้าชม6ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - AT LEAST 90 QUARTER UNITS

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (฿ 415,050) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Associate of Science in General Education

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - AT LEAST 90 QUARTER UNITS

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (฿ 415,050) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Associate of Science in Human Biology

เข้าชม7ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - AT LEAST 90 QUARTER UNITS

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (฿ 415,050) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Associate of Science in Paralegal Studies

เข้าชม1ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - AT LEAST 90 QUARTER UNITS

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (฿ 415,050) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Digital Media Design

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (฿ 415,050) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in English

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (฿ 415,050) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in General Studies

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (฿ 415,050) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Integrated Marketing Communications

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (฿ 415,050) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Integrative Psychology

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (฿ 415,050) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - AT LEAST 180 QUARTER UNITS

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (฿ 415,050) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ National University

วุฒิการศึกษาได้รับการรับรองจาก WSCUC และผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่าที่มีความสามารถกว่า 150,000 คนซึ่งกำลังสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก

  • วิทยาเขตใน San Diego, Los Angeles and San Jose
  • อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์โดยเฉลี่ยคือ 17:1
  • รูปแบบการเรียนแบบเข้มข้น หนึ่งหลักสูตรย่อยต่อหนึ่งเดือน
  • นักศึกษาต่างชาติ/นักศึกษาท้องถิ่นจ่ายค่าเล่าเรียนราคาเดียวกัน