มี 2 หลักสูตรสังคมวิทยาระดับจากNational University

usa

930

10

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Sociology

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 180

เริ่มเรียน - Monthly

US$13,320.00 (424,975 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Criminal Justice

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - AT LEAST 54 QUARTER UNITS

เริ่มเรียน - To be confirmed

US$15,912.00 (507,672 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วุฒิการศึกษาได้รับการรับรองจาก WSCUC และผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่าที่มีความสามารถกว่า 150,000 คนซึ่งกำลังสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก

  • วิทยาเขตใน San Diego, Los Angeles and San Jose
  • อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์โดยเฉลี่ยคือ 17:1
  • รูปแบบการเรียนแบบเข้มข้น หนึ่งหลักสูตรย่อยต่อหนึ่งเดือน
  • นักศึกษาต่างชาติ/นักศึกษาท้องถิ่นจ่ายค่าเล่าเรียนราคาเดียวกัน