เรียนต่อ อเมริกา ที่ Northern Kentucky University

usa

152

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

3+3 Accelerated Law Program

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$19,872.00 (฿ 618,168) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accelerated Bachelor of Science in Nursing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$19,872.00 (฿ 618,168) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Acute Care Nurse Practitioner to Family Nurse Practitioner Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 19 CREDIT HOURS; AS FEW AS 14 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, มิถุนายน, สิงหาคม, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Adult/Family Nurse Practitioner to Adult-Gero Acute Care Nurse Practitioner Certificate

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 19 CREDIT HOURS; AS FEW AS 12 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, มิถุนายน, สิงหาคม, ตุลาคม 2021

US$13,171.00 (฿ 409,717) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. in Anthropology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$19,872.00 (฿ 618,168) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Criminal Justice

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$19,872.00 (฿ 618,168) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. in Early Childhood Education (Birth to Kindergarten)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$19,872.00 (฿ 618,168) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Elementary Education (P-5)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$19,872.00 (฿ 618,168) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in English

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$19,872.00 (฿ 618,168) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in French

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$19,872.00 (฿ 618,168) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Geography

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$19,872.00 (฿ 618,168) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in German

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$19,872.00 (฿ 618,168) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้